Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Gökay Gündoğdu, markası TAGG için tasarladığı İlkbahar/ Yaz 2022 koleksiyonuyla İstanbul Moda Haftası'nda boy gösterdi.

 

 

Yayın Tarihi: 12.10.2021 14:33:00

1 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

2 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

3 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

4 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

5 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

6 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

7 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

8 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

9 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

10 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

11 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

12 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

13 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

14 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

15 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

16 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

17 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

18 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

19 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

20 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

21 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

22 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

23 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

24 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

25 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

26 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

27 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022

28 | 28
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: TAGG İlkbahar/ Yaz 2022